Přeskočit na obsah

Nabízené služby

1) Kontakt s klientem:

zjištění potřeb klienta, analýza poptávky, zpracování základních vstupních dat, zpracování nabídky na studii proveditelnosti (zpracování základních parametrů), vypracování základní nabídky na cenu projektové dokumentace a cenu dodávané technologie (fotovoltaické panely, měniče atd.)

2) Projektová dokumentace:

projektová dokumentace, inženýring a vyřízení nutných povolení, energetický posudek, cash-flow projektu, studii optimálního provozu a údržby energetického systému.)

3) Zpracování žádosti o dotaci

zpracování registrační žádosti, zpracování plné žádosti včetně příloh, konzultace ohledně souladu projektu s prioritami dotačního programu. Zpracováváme žádosti do programů:

  • Nová Zelená úsporám: https://novazelenausporam.cz/
  • Národní plán obnovy: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/draft-vyzvy-na-podporu-instalace-fotovoltaickych-elektraren-na-podnikatelskych-budovach-z-npo–264173/
  • Modernizační fond RES+ https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/

4) Financování

  1. Formou komerčního bankovního úvěru pro klienta: zpracování podkladů pro posouzení žádosti o úvěr, vyřízení úvěru. 
  2. Možnosti zajištěného úvěru – Národní rozvojová banka. Zpracování žádosti.  
  3. Investiční financování. Zajištění investičního financování na základě Purchase power agreement (PPA), tedy investor financuje celý projekt a žadateli prodává energii.)
  4. Další doplňkové služby ve věci řízení projektu (výběrové řízení, pojištění, právní služby, administrace, technické konzultace).
  5. Technická realizace projektu: dodání a montáž fotovoltaické elektrárny dle projektu. Služby servisu, následné údržby, popř. recyklace fotovoltaických panelů a dalších komponentů.